بانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران

Iran Envex: Iranian Data Bank of Environmental Researches


پژوهشگران


حسين علي يوسفي ريزي برگشت به فهرست پژوهشگران
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
گروه: بهداشت حرفه اي
درجه تحصيلي:
رشته تحصيلي:
رتبه علمي: مربي
اي ميل: yousefi_h2000@yahoo.comبانك اطلاعاتي پژوهش هاي زيست محيطي ايران
كليه حقوق محفوظ است